Thứ hai, ngày 25 tháng 9 năm 2017  

Bài phát biểu cho sinh viên bộ môn Công nghệ Phần mềm K47 - Đại học Bách khoa Hà nội.

Chiều ngày 19/05/2006 đã có buổi nói chuyện của ông Nguyễn Việt Hải - Giám đốc Tin học, công ty EDT với các sinh viên khóa 47 - bộ môn CNPM - Đại học Bách Khoa Hà nội.

Các bạn có thể tải xuống tệp slide liên quan đến bài nói chuyện này bằng cách nhấn vào mục phía dưới.

Tệp Slide liên quan đến bài phát biểu