Thứ hai, ngày 25 tháng 9 năm 2017  

Web site xây dựng thuật ngữ công nghệ thông tin

Để việc bản địa hóa các sản phẩm phần mềm của Microsoft sang tiếng Việt đạt được chất lượng tốt, chúng tôi đã phát hành trang web đóng góp các ý kiến thuật ngữ ngữ công nghệ thông tin tại địa chỉ:

  • /itterm : Các thuật ngữ CNTT thông thường
  • /policheck : Các thuật ngữ CNTT tránh sử dụng 

Trong các trang web này chứa các thuật ngữ tiếng Anh và phần dịch tiếng Việt tương ứng. Các bạn có thể đóng góp, bổ sung các nghĩa tiếng Việt mà các bạn thấy phù hợp hoặc biểu quyết cho các nghĩa tiếng Việt đã có. Ý kiến của các bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện và nâng cao chất lượng cho từ điển các thuật ngữ CNTT hiện có

Vậy kính mời các bạn tham gia và đóng góp ý kiến. Mọi  thắc mắc hoặc chi tiết xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ edt@edt.com.vn