Thứ bảy, ngày 22 tháng 10 năm 2016  
Phần mềm Dự toán xây dựng

Phục vụ công việc lập dự toán trong lĩnh vực xây dựng. Chạy được trên các máy tính cài đặt hệ điều hành Windows.

 

Mã SP: EP002
Giá tiền: 8.000.000 VNĐ

Là chương trình tính dự toán chi phí cho các công trình xây dựng. Chương trình áp dụng cho mọi bộ đơn giá của 61 tỉnh thành trong cả nước. Có khả năng phân tích vật tư theo các định mức 22, 42, 56 và 1442.   

Sản phẩm đã được sử dụng rộng rãi trong hơn 200 đơn vị của cả nước. Giao diện thân thiện với người sử dụng, in ấn đẹp, vào ra nhanh đủ đáp ứng mọi nhu cầu thực tế xây dựng tại Việt nam.