Thứ hai, ngày 25 tháng 9 năm 2017  

Giải pháp và Dịch vụ về Hệ thống

EDT đã và đang triển khai các dịch vụ về hạ tầng mạng cho các cơ quan doanh nghiệp, các dịch vụ và giải pháp về hạ tầng gồm có:

 • Thiết kế và triển khai mạng hạ tầng và các dịch vụ mạng cơ bản như: AD, DNS, File Server, Print Server...
 • Thiết kế và triển khai các dịch vụ cộng tác như: Thư điện tử, cổng thông tin, tin nhắn tức thời
 • Thiết kế và triển khai các dịch vụ truy cập từ xa như VPN, Terminal Services...
 • Thiết kế và triển khai các dịch vụ bảo mật...

Phát triển phần mềm

 • Thiết kế và xây dựng các web site
 • Phát triển các ứng dụng nghiệp vụ - Kế toán tài chính, Khách sạn, Nhân sự...
 • Phát triển các ứng dụng chuyên ngành theo yêu cầu của khách hàng

Giải pháp đào tạo

 • Đào tạo theo giáo trình chuẩn của Microsoft
 • Đào tạo theo yêu cầu của khách hàng

Dịch vụ Hosting

 • Hosting Thư điện tử
 • Hosting Web site

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết hoặc cần tư vấn...