Thứ hai, ngày 25 tháng 9 năm 2017  

Cung cấp trọn gói các giải pháp hệ thống công nghệ thông tin cho các cơ quan, tổ chức dựa trên các nền tảng và công nghệ hiện đại, cho phép dễ dàng triển khai từng bước dựa tùy theo nhu cầu và khả năng của khách hàng đảm bảo sự thành công của khách hàng ở mức tiết kiệm chi phí nhất. Các giải pháp hệ thống của eDT bao gồm

  • Hạ tầng hệ thống mạng nội bộ - LAN, mạng diện rộng - WAN, Extranet dựa trên các phẩm Microsoft Windows NT4, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP.
  • Các giải pháp dịch vụ mạng AD, DNS, DHCP, VPN
  • Giải pháp hạ tầng Thư điện tử (MS Mail & Microsoft Exchange Server)
  • Giải pháp hạ tầng làm việc cộng tác dựa trên các sản phẩm SharePoint Portal Server, Live Communication Server.
  • Giải pháp hạ tầng cổng thông tin intranet, Internet
  • Quản lý nguồn lực doanh nghiệp

Tất cả các dịch vụ trên đã được eDT triển khai, tư vấn thành công cho nhiều khách hàng và đối tác.