Thứ hai, ngày 25 tháng 9 năm 2017  

Ngoài các giải pháp về hạ tầng và phát triển phần mềm, chúng tôi còn cung cấp nhiều dịch vụ khác nữa...

  • Tư vấn,  Đào tạo công nghệ thông tin dựa trên các khóa học chuẩn của Microsoft
  • Tư vấn công nghệ thông tin: hạ tầng hệ thống, dịch vụ mạng...
  • Tư vấn giải pháp phần mềm quản lý tài chính, kế toán
  • Hỗ trợ khách hàng về các vấn đề kỹ thuật đối với các sản phẩm tin học của Microsoft
  • Hợp tác thực hiện các giải pháp công nghệ thông tin theo yêu cầu của khách hàng và đối tác

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu như bạn cần có thêm thông tin !